The Consent Decree

Two students in a classroom

What is the Consent Decree?

In April 2013, Denver Public Schools began implementing a newly revised and approved consent decree to improve Multilingual Learner (MLL) instruction and better serve Denver’s students. The Federal District Court’s approval and entering of the consent decree, which reflects updates to the Equal Educational Opportunities Act of 1974 and the English-Language Acquisition (ELA) Court Order, supports DPS’s commitment to continue to implement the strategies it has developed to improve its Multilingual Education program and meet updated requirements set forth by the U.S. District Court.

The consent decree supports and guides DPS’s MLE department in its efforts to use efficient and effective techniques to provide students with the English language skills they need to meaningfully and equally participate in school. MLE programming is designed to enable MLLs to perform at grade level, value cultural and linguistic diversity, and be on track to graduate prepared for success in college and career.

Read the Consent Decree »

El Plan Propuesto

Two students in a classroom

¿Qué es el Plan Propuesto?

En abril de 2013, las Escuelas Públicas de Denver comenzaron a implementar un plan propuesto nuevamente revisado y aprobado para mejorar la instrucción de los estudiantes multilingües (MLL, por su sigla en inglés) y brindar un mejor servicio a los alumnos de Denver. La aprobación del Tribunal del Distrito Federal y la entrada en vigor del plan propuesto, que refleja las actualizaciones a la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de 1974 y la Orden Judicial de Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por su sigla en inglés), respalda el compromiso de DPS a la hora de continuar con la implementación de las estrategias que ha desarrollado para mejorar su programa de educación multilingüe y cumplir con los requisitos actualizados establecidos por el Tribunal de Distrito de los EE. UU.

El plan propuesto apoya y guía al Departamento de Educación Multilingüe (MLE, por su sigla en inglés) de DPS en sus esfuerzos por utilizar técnicas eficaces y efectivas para brindar a los estudiantes las destrezas que necesitan en el idioma inglés a fin de participar de manera significativa y equitativa en la escuela. Los programas de educación multilingüe están diseñados para permitir que los estudiantes multilingües se desempeñen a nivel de grado, valoren la diversidad cultural y lingüística y estén encaminados para graduarse preparados para el éxito universitario y profesional.

Lean el Plan Propuesto »

الخطة المقترحة

Two students in a classroom

ما المقصود بالخطة المقترحة؟

في أبريل 2013، بدأت مدارس Denver العامة في تنفيذ خطة مقترحة خضعت للمراجعة وتمت الموافقة عليها حديثًا لتحسين التعليم المُقدَم لمتعلمي اللغات المتعددة (MLL) وخدمة تلاميذ Denver على أفضل وجه. وتدعم موافقة المحكمة الفيدرالية بالمقاطعة وإدخال الخطة المقترحة حيز التنفيذ، الذي يعكس التحديثات التي نُفذت على قانون تكافؤ الفرص التعليمية لعام 1974 وأمر المحكمة الخاص باكتساب اللغة الإنجليزية (ELA)، التزام DPS بمواصلة تنفيذ الاستراتيجيات التي طورتها لتحسين برنامج تعليم اللغات المتعددة لديها واستيفاء المتطلبات المحدثة التي حددتها محكمة المقاطعة الأمريكية.

تقدم الخطة المقترحة الدعم والتوجيه لقسم MLE في DPS في جهوده المبذولة لاستخدام تقنيات تتسم بالفعالية والكفاءة لتزويد التلاميذ بمهارات اللغة الإنجليزية التي يحتاجونها للمشاركة بفعالية وعلى قدم المساواة في المدرسة. وقد صُمم برنامج MLE خصيصًا لتمكين متعلمي اللغات المتعددة (MLLs) من الأداء على مستوى الصف، وتقدير التنوع الثقافي واللغوي، والسير على المسار الصحيح نحو التخرج مستعدًا للنجاح في الكلية والحياة المهنية.

اقرأ الخطة المقترحة »

Nghị định Chấp thuận

Two students in a classroom

Nghị định Chấp thuận là gì?

Vào tháng 4 năm 2013, Denver Public Schools bắt đầu thực hiện một nghị định chấp thuận mới được sửa đổi và phê duyệt nhằm cải thiện hướng dẫn giảng dạy Người học Đa ngôn ngữ (MLL) và phục vụ học sinh của Denver tốt hơn. Việc Tòa án Khu vực Liên bang phê duyệt và tham gia nghị định chấp thuận, phản ánh các cập nhật đối với Đạo luật Cơ hội Giáo dục Bình đẳng năm 1974 và Lệnh của Tòa án về Học Anh Ngữ (ELA), hỗ trợ cam kết của DPS tiếp tục thực hiện các chiến lược DPS đã phát triển để cải thiện Chương trình Giáo dục Đa ngôn ngữ và đáp ứng các yêu cầu cập nhật do Tòa án Khu vực của Hoa Kỳ đưa ra.

Nghị định chấp thuận hỗ trợ và hướng dẫn ban MLE của DPS trong nỗ lực sử dụng các kỹ thuật hiệu quả để cung cấp cho học sinh các kỹ năng Anh ngữ các em cần để tham gia vào bài học tại trường một cách có ý nghĩa và bình đẳng. Chương trình MLE được thiết kế để cho phép những Người học Đa ngôn ngữ hoc tập tốt ở cấp lớp, trân trọng sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, đồng thời chuẩn bị học đúng tiến độ để tốt nghiệp, chuẩn bị cho sự thành công trong trường đại học và tại nơi làm việc.

Đọc Nghị định Chấp thuận »

Wareegtada Ogolaanshaha

Two students in a classroom

Waa maxay Xeerka/Wareegtada Oggolaanshaha?

Bishii Abriil 2013, Denver Public Schools waxay bilaabeen hirgelinta wareegto oggolaansho oo dib u eegis lagu sameeyey lana ansixiyay si kor loogu qaado waxbarashada Ku Baxda Luqadaha Badan (MLL) oo si wanaagsana loogu adeego ardayda Denver. Oggolaanshaha iyo Ansixinta Maxkamadda Degmada Federaalka ee wareegtada oggolaanshaha, taas oo ka tarjumaysa cusboonaysiinta Sharciga Fursadaha Waxbarasho ee Loo Siman Yahay ee 1974 iyo Amarka Maxkamadda ee Barashada Luuqadda Ingiriisiga (ELA), waxay taageerayaan ka go’onaanshaha DPS ee ah inay sii waddo hirgelinta istiraatiijiyadaha ay samaysay si loo wanaajiyo Barnaamijka Waxbarashada Luqadaha Badan iyo si loo buuxiyo shuruudaha la cusbooneysiiyey ee ay dejisay Maxkamadda Degmada Mareykanka.

Digreetada oggolaanshaha waxay taageertaa oo ay waaxda MLE ee DPS ku hagtaa dadaalka ay ugu jirto inay isticmaasho farsamooyinka hufan ee wax ku oolka ah si ay ardayda u siiso xirfadaha luqadda Ingiriisiga ee ay u baahan yihiin si ay markaa si macno leh oo siman uga qaataan hawlaha dugsiga. Barnaamijyada MLE waxaa loogu talagalay inay awood u siiso MLL-yada inay aqoontooda la sinaato heerkooda fasal, inay qiimeeyaan kala duwanaanshaha dhaqanka iyo luqadda, isla markaana ay ku socdaan waddada qalin-jabinta iyagoo diyaar u ah inay ka guul gaaraan kulliyadda iyo shaqada.

Akhri Wareegtada Ogolaanshaha »

የፍቃድ መስጫ ድንጋጌው

Two students in a classroom

የፍቃድ መስጫ ድንጋጌ ምንድን ነው?

በሚያዚያ 2013 ዓ.ም የDenver Public Schools የብዙ ቋንቋዎች ተማሪ (MLL) የመመሪያ አሰጣጥን ለማሻሻልና የDenver ተማሪዎችን በተሻለ ሁኔታ ለማገልገል እንዲያስችለው አዲስ የተሻሻለና የፀደቀ የፍቃድ መስጫ ድንጋጌ መተግበር ጀምሯል። የፌደራሉ የዲስትሪክት ፍርድ ቤት ፍቃድና የፍቃድ መስጫ ድንጋጌን ስራ ላይ እንዲውል ማድረግ ይህም በ1974 የዕኩል የትምህርት እድሎች ሕግ እና የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት (ELA) የፍርድ ቤት ትዕዛዝን የሚያሻሽል መሆኑ ለDPS የብዙ ቋንቋዎች ትምህርት ፕሮግራሙን ለማሻሻል እና በዩ.ኤስ ዲስትሪክት ፍርድ ቤት የተቀመጡ የተሻሻሉ መስፈርቶችን ለማሟላት የሚያዘጋጃቸውን ስትራቴጂዎች የመተግበር ቁርጠኝነት ድጋፍ ያደርጋል።

የፍቃድ መስጫ ድንጋጌ ለDPS MLE መምሪያ ለተማሪዎቹ በትምህርት ቤት ውስጥ ትርጉም ያለውና እኩል ተሳትፎ ለማድረግ የሚያስፈልጓቸውን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎቶች ውጤታማና ስኬታማ ቴክኒኮችን ለመጠቀም በሚያደርጋቸው ጥረቶች ላይ ድጋፍና መመሪያ ይሰጠዋል። የMLE ፕሮግራም የሚዘጋጀው MLLs በክፍል ደረጃቸው እንዲፈጽሙ፣ ለባህልና የቋንቋ ብዝሀነት ዋጋ እንዲሰጡ ለማድረግ እና ለኮሌጅና የሙያ ስኬታማነት ለምረቃ በአመርቂ ክንውን ላይ ሆነው እንዲዘጋጁ ለማስቻል ነው።

የፍቃድ መስጫ ድንጋጌን ያንብቡ »

सहमतिको उर्दी

Two students in a classroom

सहमतिको उर्दी भनेको के हो ?

अप्रिल 2013 मा, Denver Public Schools मे बहुभाषी विद्यार्थी (Multilingual Learner वा MLL) को शिक्षण सुधार गर्न तथा Denver का विद्यार्थीहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्न संशोधित तथा अनुमोदित नयाँ सहमतिको उर्दी कार्यान्वयन गर्यो । संघीय डिस्ट्रिक्ट अदालतले 1974 को Equal Educational Opportunities Act (समान शैक्षिक अवसरहरूको ऐन) तथा अङ्ग्रेजी भाषाको प्राप्ति (English-Language Acquisition वा ELA) सम्बन्धी अदालती आदेशका अद्यावधिकहरूलाई समेट्ने सहमतिको उर्दीलाई अनुमोदन गर्नु तथा त्यसमा सहमति जताउनुले बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम सुधार गर्न DPS ले तयार गरेका रणनीतिहरूको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने तथा अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट अदालतले तय गरेका संशोधित मापदण्डहरू पूरा गर्ने DPS को प्रतिबद्धतालाई समर्थन गर्छ ।

सहमतिको उर्दीले DPS को MLE विभागलाई कुशल तथा प्रभावकारी विधिहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा अर्थपूर्ण र समान रूपमा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने अङ्ग्रेजी भाषाका सीपहरू प्रदान गर्ने यसका प्रयासहरूलाई समर्थन तथा निर्देशित गर्छ । MLE कार्यक्रम MLL हरूलाई ग्रेड तह अनुसारको शैक्षिक प्रदर्शन गर्न, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधताको सम्मान गर्न, र कलेज तथा क्यारियरको सफलताको तयारीको साथमा ग्राजुएट गर्ने बाटोमा रहन सक्षम बनाउन तयार गरिएको हो ।

सहमतिको उर्दी पढ्नुहोस् »

Декрет о согласии

Two students in a classroom

Что такое “Декрет о согласии”?

В апреле 2013 года Denver Public Schools приступили к выполнению недавно пересмотренного и утвержденного “Декрета о согласии”, чтобы улучшить преподавание для многоязычных учащихся (MLL) и повысить качество обслуживания учащихся в Denver. Утверждение и принятие Федеральным окружным судом “Декрета о согласии”, который отражает изменения в Законе о равных образовательных возможностях от 1974 года и постановлении суда о развитии владения английским языком (ELA), поддерживает обязательство DPS продолжать реализацию разработанных стратегий по улучшению программы многоязычного образования и соответствовать обновленным требованиям, установленным Окружным судом США.

Декрет о согласии поддерживает и направляет усилия отдела MLE DPS по использованию эффективных и действенных методов для предоставления учащимся навыков овладения английским языком, необходимых им для полноценного и равноправного участия в школьном обучении. Программы MLE разработаны таким образом, чтобы позволить многоязычным учащимся учиться на уровне класса, ценить культурное и языковое разнообразие и быть готовыми к окончанию школы и к успеху в колледже и карьере.

Читать Декрет о согласии »

Le jugement convenu

Two students in a classroom

Qu’est-ce que le jugement convenu ?

En avril 2013, Denver Public Schools a commencé à mettre en œuvre un jugement convenu nouvellement revu et approuvé afin d’améliorer l’enseignement des apprenants multilingues (MLL) et de mieux soutenir les élèves de Denver. L’approbation et la mise en application du jugement convenu par la cour fédérale de district, qui répond aux mises à jour du Equal Educational Opportunities Act de 1974 et de l’ordonnance de la cour sur l’acquisition de la langue anglaise (ELA), soutient l’engagement de DPS à poursuivre la mise en œuvre des stratégies qu’il a développées pour améliorer son programme d’éducation multilingue et pour répondre aux nouvelles exigences fixées par la cour fédérale de district.

Le jugement convenu soutient et guide le département MLE de DPS dans ses efforts à utiliser des techniques efficaces pour fournir aux élèves les compétences en anglais dont ils ont besoin pour participer activement en classe au même titre que leurs camarades. Le programme MLE est conçu pour permettre aux apprenants multilingues (MLL) de réussir dans leur classe, pour mettre en valeur la diversité linguistique et culturelle, et pour les mettre sur la bonne voie afin d’obtenir un diplôme à l’université et de réussir leur carrière.

Lire le jugement convenu »

多语言教育同意令

Two students in a classroom

什么是多语言教育同意令?

2013 年 4 月,Denver Public Schools 开始实施新修订并经批准的多语言教育同意令,以加强多语言学习者 (MLL) 教学,更好地为 Denver 的学生服务。美国联邦地方法院批准并签署了这份体现 Equal Educational Opportunities Act of 1974(1974 年平等教育机会法案)最新修订和英语语言习得 (ELA) 法庭指令的同意令,支持 DPS 继续实施其为改善多语言教育项目制定的策略并满足美国地方法院规定的最新要求。

多语言教育同意令支持并指导 DPS 的 MLE 部门使用有效且高效的方法为学生提供所需的英语语言技能,让他们有意义且平等地参与在校学习。MLE 项目旨在让 MLL 学生达到年级水平,重视文化和语言的多样性,并为大学深造及职业发展的成功做好毕业准备。

阅读多语言教育同意令 »

ናይ ፈቃድ ኣዋጅ

Two students in a classroom

ናይ ፈቃድ ኣዋጅ እንታይ እዩ?

ኣብ ኤፕሪል 2013፣ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ደንቨር ነቲ ብብዙሕ ቋንቋታት ዚወሃብ ትምህርቲ (MLE) ንምምሕያሽን ንተመሃሮ ደንቨር ብዝሓሸ መገዲ ንምግልጋልን እተኣረመ ሓድሽ እተኣረመ ስምምዕ እተገብረሉ ኣዋጅ ኬተኣታቱ ጀመረ። እቲ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣውራጃ ነቲ ብ1974 ዝወጸ ሕጊ ማዕረ ትምህርቲ ናይ ምርካብ ኣጋጣሚታት ከምኡውን ነቲ English-Language Acquisition (ናይ እንግሊዝኛ-ቛንቋ ኣዋጅ) (ELA) ቤት ፍርዲ ዘውጽኦ ትእዛዝ ዘንጸባርቕ ስምምዕ እተገብረሉ ኣዋጅ ምእታዉ ነቲ DPS ነቲ ናይ ብዙሕ ቋንቋታት ትምህርቲ ፕሮግራም ንምምሕያሽን ነቲ ብቤት ፍርዲ ኣውራጃ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ዝወጸ እዋናዊ ብቕዓታት ንምምላእን ዘማዕበሎ ስትራተጂታት ብቐጻሊ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝገበሮ ቘራጽነት ዝድግፍ ኢዩ።

እቲ ናይ ፈቃድ ኣዋጅ ንተማሃሮ ትርጉም ብዘለዎ መገድን ብማዕረ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንኽሳተፉ ዘድልዮም ናይ እንግሊዝኛ ኽእለት ንምሃብ ስሉጥን ውጽኢታውን ሜላታት ንምጥቃም ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ነቲ ክፍሊ DPS ናይ MLE። ናይ MLE ምደባ MLL ብናይ ደረጃ ክፍሎም መሰረት ንክነጥፉ፣ ባህላዊን ናይ ቋንቋን ብዝሓነት ንከድንቁን ንኮሌጅን ስራሕን ዓወት ተዳልዮም ንክምረቁን ንምድላው ዝተነደፈ እዩ።

ነቲ ናይ ፈቃድ ኣዋጅ ኣንብብዎ »